რუჯი - ფასები

ჰორიზონტალური სოლარიუმი

გაძლიერებული სახე-დეკოლტე

1 წუთი 0,8 ლარი

აბონემენტი 90 წუთი 60 ლარი

აბონემენტი 60 წუთი 40 ლარი

აბონემენტი 30 წუთი 20 ლარი

უ ლ ი მ ი ტ ო 99 ლარი
აბონემენტის გამოყენების ვადა 1 თვე