• 30 წუთიანი აბონიმენტი 13 ლარად 25-ის ნაცვლად;
  • 60 წუთიანი აბონიმენტი 23 ლარად 45-ის ნაცვლად;
  • 100 წუთიანი აბონიმენტი 35 ლარად 70-ის ნაცვლად;
  • ულიმიტო აბონიმენტი 50 ლარად 99-ის ნაცლვად!